Pożary w Grecji: Galeria zobrazowań satelitarnych pozyskanych przez satelitę NOAA-20/VIIRS oraz satelitę Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) z 23 i 24 sierpnia 2023 r.

  • Post author:
  • Post published:25 sierpnia 2023
  • Post category:Komentarz

Pożary w Grecji: Galeria zobrazowań satelitarnych pozyskanych przez satelitę NOAA-20/VIIRS oraz satelitę Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) z 23 i 24 sierpnia 2023 r.

Pożary w Grecji: Galeria zobrazowań satelitarnych pozyskanych przez satelitę NOAA-20/VIIRS oraz satelitę Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) z 23 i 24 sierpnia 2023 r.

Zobrazowania satelitarne oraz położenie aktywnych pożarów opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej przy współpracy z Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Grecja – aktywne pożary: NOAA-20/VIIRS z 23.08.2023 r.

Obraz zawierający mapa, tekst, woda, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa, woda

Opis wygenerowany automatycznie

Grecja: Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) z 23.08.2023 r.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, atlas, Ziemia

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa

Opis wygenerowany automatycznieObraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa

Opis wygenerowany automatycznie

Grecja – aktywne pożary: NOAA-20/VIIRS z 24.08.2023 r.

Obraz zawierający tekst, mapa, woda, zrzut ekranu

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, woda

Opis wygenerowany automatycznie

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa, woda

Opis wygenerowany automatycznie

Grecja: Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) z 24.08.2023 r.

Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa, atlas

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, zrzut ekranu, mapa

Opis wygenerowany automatycznie Obraz zawierający tekst, mapa, zrzut ekranu, atlas

Opis wygenerowany automatycznie