Pożary i rozprzestrzenianie się skażeń

  • Post author:
  • Post published:25 sierpnia 2023
  • Post category:Info

Od kilku dni możemy obserwować jak Grecja walczy z pożarami. Aktualnie w pobliżu portowego miasta Aleksandropolis i granicy z Turcją występują największe ogniska pożarów. Również w Kanadzie wciąż szaleją groźne pożary.

Przedstawiamy zobrazowania satelitarne pozyskane przez satelitę Sentrinel-5P/TROPOMI, satelitę Suomi National Polar-orbiting Partnership (NPP) oraz satelitę NOAA-20/VIIRS, które zostały opracowane przez Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zakład Teledetekcji Satelitarnej przy współpracy z Centrum Modelowania Meteorologicznego.

Aktualne modelowanie dyspersji skażeń zostało opracowane w Centrum Modelowania Meteorologicznego i jest dostępne pod adresem: https://cmm.imgw.pl/?page_id=36115