Portal zimowy


W wyniku opadu śniegu (opad pojedynczych kryształów lodowych lub bardziej złożonych struktur powstałych w wyniku zlepienia się pojedynczych kryształów podczas zderzenia) gromadzącego się na powierzchni gruntu tworzy się biała warstwa, którą nazywamy pokrywą śnieżną. Opad stały, który dociera do podłoża powstaje w chmurach w wyniku wielu procesów mikrofizycznych. Kryształki lodowe przyjmują różne kształty i rozmiary zależne od temperatury otoczenia oraz od stopnia przesycenia i warunków ich rozwoju.  Podczas opadu śniegu na ogół występują różne typy kryształków. Zgodnie z definicją pokrywa śnieżna to warstwa śniegu o grubości powyżej 1 cm i pokrywająca obserwowaną powierzchnię powyżej 50 %. Czytaj dalej w #AkademiaCMM.

WRF METEOPG jest prognostycznym systemem pogodowym, operacyjnie pracującym i rozwijanym od 2018 roku w Centrum Informatycznym TASK na Politechnice Gdańskiej, w ramach projektów obliczeniowych przez prof. Mariusza Figurskiego, który wykorzystuje niehydrostatyczny model WRF (Weather Research and Forecasting). Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku (czytaj dalej)

Strona została opracowana przez zespół w składzie: Figurski M. (Kierownik projektu), Mandal A., Duniec G, Gruszczyńska M., Droździoł R., Kózka K., Wrońska W., Grzelczyk M., Strzyżewski T., Maciejewski M. (zdjęcia).

- UDOSTĘPNIJ STRONĘ -