INCA-PL2

System prognoz nowcastingowych podstawowych pól meteorologicznych poza opadem, będący zmodyfikowana wersją modelu INCA opracowanego przez austriacką służbę meteorologiczną (ZAMG). Prognozy te są generowane na podstawie pól

 

 

prognostycznych z modelu mezoskalowego AROME oraz pomiarów telemetrycznych przy uwzględnieniu orografii terenu. Dla prognoz stosowany jest 1-godz., a dla danych bieżących 10-min krok czasowy. Czas wyprzedzenia prognoz wynosi do 8 godz., przy czym ich rozdzielczość przestrzenna wynosi 1 km.

INCA TEMPERATURA GODZINOWA

Proszę wybrać datę: