Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy po 13 latach od debiutu serwisu prezentującego prognozę pogody w Polsce, pod nazwą „Pogodynka”, zdecydował się na budowę nowego serwisu pogodowego.

Do prac zapoczątkowanych w drugiej połowie 2019 roku zostali  zaproszeni pracownicy Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska, prof. Mariusza Figurskiego kierownik interdyscyplinarnego zespołu METEOPG oraz dr Grzegorz Nykiel, którzy realizują od 2017 roku projekt obliczeniowy w Centrum Informatycznym TASK “Parametryzacja i opracowanie mezoskalowego numerycznego modelu pogody WRF wysokiej rozdzielczości z asymilacją danych meteorologicznych i GNSS”.

W ramach projektu został opracowany wysokorozdzielczy model i portal pogodowy WRF METEOPG (www.meteopg.pl) bazujący na zmodyfikowanej wersji mezoskalowego modelu WRF rozwijanej w kooperacji z NCAR (National Center for Atmospheric Research). System prognozowania pogody WRF METEOPG w ciągu doby uruchamiany jest dla czterech głównych terminów synoptycznych 00, 06, 12 i 18 z czasem prognozy wynoszącym 60 godzin dla wszystkich siatek obliczeniowych. System operacyjnie pracuje na superkomputerze “TRYTON” wykorzystując 24 węzły obliczeniowe.

Prognozy z WRF METEOPG udostępniane są do IMGW-PIB na mocy podpisanego porozumienia o współpracy między Politechniką Gdańską i Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej z 2019 roku. Przez kilka miesięcy trwały weryfikacje jakości prognoz z danymi pomiarowymi i operacyjnymi numerycznymi modelami pogody IMGW: COSMO, AROME i ALARO, które pokazały wysoką wiarygodność prognoz modelu WRF METEOPG. Pozytywne wyniki zaowocowało włączeniem go wiosną 2020 roku do systemu prognoz numerycznych i nowego serwisu pogodowego IMGW (meteo.imgw.pl) razem z modelami AROME – o rozdzielczości przestrzennej 2 km, ALARO 4 km, COSMO 7 km oraz globalnym GFS 0º25 – opracowywanym przez amerykańską agencję National Centers for Environmental Prediction (NCEP).

W systemie WRF METEOPG zastosowano wysokorozdzielcze dane geograficzne (min. obejmujące topografię, szorstkość podłoża, użytkownie gruntów) i zoptymalizowaną parametryzacją fizyki dla Europy Środkowej. Operacyjny model wykorzystuje trzy siatki zanurzone o rozdzielczościach odpowiednio 12.5, 2.5 i 0.5 km na 50 wertykalnych hybrydowych poziomach obliczeniowych . Siatka pierwsza obejmuje kontynent europejski, druga obszar Polski, a trzecia województwa pomorskiego. W serwisie pogodowym IMGW są udostępniane prognozy o rozdzielczości 2.5km. W systemie można również aktywować kolejne siatki o rozdzielczości 0.5 km dla wskazanych obszarów Polski np. Tatr i Podhala. Do prognozowania pogody asymilowane są dane z globalnego modelu GFS (Global Forecast System) o rozdzielczości 0.25°, który zawiera w sobie sprzężone modele atmosfery, gleby i oceanu.

https://task.gda.pl/pl/aktualnosci/wrf-meteopg-w-nowym-serwisie-pogodowym-imgw-pib/

WRF ICON TEMPERATURA ODCZUWALNA (00z)

Proszę wybrać datę: