ALADIN

Aktualnie w skład systemu ALADIN  wchodzą model globalny ARPEGE oraz modele lokalne: ALADIN, ALARO i AROME. Model ARPEGE jest uruchamiany cztery razy dziennie w METEO-FRANCE na siatce o zmiennej rozdzielczości przestrzennej (od 7.6 km w Europie do 37 km nad Oceanią). Ten model dostarcza dane początkowe

 

i brzegowe dla regionalnych modeli wykorzystywanych w krajach konsorcjum. Przez wiele lat głównym modelem lokalnym w IMGW-PIB był model ALADIN, jednak w ostatnich latach został on wyparty przez niehydrostatyczne modele pracujące w lepszych rozdzielczościach poziomych – ALARO i AROME (odpowiednio 4.0 i 2.0 km).

AROME PORYWY WIATRU (12z)

Proszę wybrać datę: