LIGHTNING

Aplikacja przetwarzająca dane dostarczane przez system detekcji wyładowań burzowych PERUN. Dane te są dostarczane w postaci raportów informujących o pojedynczych wyładowaniach, i są przekształcane do mapy wartości określających liczbę wyładowań przypadających na okrąg o promieniu 5 km w ciągu ostatnich 10 min. Generowane są dwa pola z liczbą wyładowań: doziemnych (CG) oraz łącznie doziemnych i wewnątrzchmurowych (CG + IC), z rozdzielczością przestrzenną 1 km. Dostarczający tych danych system PERUN jest to automatyczny system działający w oparciu o towarzyszące wyładowaniom ultrakrótkie sygnały radiowe VHF. Lokalizuje on te wyładowania z dokładnością przestrzenną do 1 km i skutecznością około 95% przy wyładowaniach doziemnych.

LIGHTNING - LICZBA WYŁADOWAŃ CG+IC (24h)

Proszę wybrać datę:

Liczba wyładowań doziemnych (CG):

Liczba wyładowań doziemnych (CG) i wewnątrzchmurowych (IC):